Debatt: Konkurranse mellom merkevarer og EMV på like vilkår 

Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF (Foto: DLF) og Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Debatt: DLF og NHO Mat og Drikke svarer Dagens Næringsliv og Virke 
Konkurranse mellom merkevarer og EMV på like vilkår

Dagligvarekjedenes egne merker (EMV) spiller en stadig større rolle i kampen om plassen i hylla, i konkurranse med de uavhengige leverandørenes merkevarer. I en lederartikkel 11. november, skrev Dagens Næringsliv: «Ofte er de billigere enn de kjente merkevarene, og fungerer dermed som et pressmiddel mot leverandørene i forhandlinger. Hvis leverposteien blir for dyr, kan kundene velge det billigere alternativet kjeden selger under eget navn». – Hvis dette var hele historien, ville alt vært såre vel. Men så enkelt er det ikke, svarte DLFs Helge Hasselgård og NHO Mat og Drikkes Petter Brubakk i en felles replikk.

Konkurranse på like vilkår

I økende grad oppfatter forbrukerne EMV, som nå utgjør en tredjedel av vareutvalget, som «vanlige» merkevarer, påpeker DLF og NHO Mat og Drikke. – EMV kan over tid gi mindre mangfold fordi egne merker ikke nødvendigvis supplerer, men erstatter mangfoldet av uavhengige merkevarer. Det kan også gi høyere priser på merkevarer for å finansiere underprising av egne merker, skriver Hasselgård og Brubakk. De presiserer at forbud mot EMV ikke er veien å gå, men henviser til Stortingets vedtak om at «Egne merkevarer må ikke få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon». – Konkurranse på like vilkår mellom uavhengige merkevarer og egne merker bør være målet når næringsministeren følger opp dette, poengterer Hasselgård og Brubakk.

Motsvar fra Virke

Jarle Hammerstad i Virke, som representerer NorgesGruppen, Coop og Bunnpris, fulgte opp med et motsvar og fremholdt at kjedenes egne varer er viktige for å opprettholde konkurransen. Han betviler at leverandørene egentlig er opptatt av å styrke konkurransen og forbrukernes valgmuligheter. – Kjedenes egne merker spille en viktig rolle for å skape konkurranse og å gi kundene rimeligere alternativer, skriver Hammerstad.

Konkurranse på forbrukernes vilkår

DLF og NHO Mat og Drikke kommenterer Virkes motsvar i en replikk 25. november. – Utfordringen er at de få, store dagligvarekjedene kontrollerer markedet og begrenser antall uavhengige leverandører som får slippe til i hyllene, mener DLF og NHO Mat og Drikke. I økende grad erstattes uavhengige merkevarer med kjedenes egne varer (EMV). – Det de uavhengige leverandørene ber om, er å få konkurrere på like vilkår med kjedenes egne merker, avslutter Hasselgård og Brubakk, og ber Virke merke seg Stortingets enstemmige vedtak.