Avfallshåndtering og produsentansvar

Norge har satt seg ambisiøse mål for innsamling, sortering, og gjenvinning av brukt emballasje. Skal disse målene nås, må det gjøres store endringer i dagens regelverk. DLF ønsker bærekraftige systemer som hensyntar både miljø og næringsliv.

Innspill til endringer

I januar sendte Miljødirektoratet forslag til endringer i Avfallsforskriften ut på høring. Som aktive eiere  har vi hatt tett dialog med Grønt Punkt Norge om hvordan vi kan bidra til at endringene hensyntar aktørene i bransjen som skal etterleve regelverket. Like viktig er det å gi faglige innspill til hvilke endringer som må gjøres dersom vi faktisk skal nå målsettingen. De foreslåtte endringene er etter vår mening for få og for svake. Vi er opptatt av å styrke bransjefellesskapet og har levert høringsinnpill sammen med Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og Virke i denne saken. Klikk her for å lese høringssvaret vårt. 

Gjennomgang av produsentansvarsordningene

Parallelt med endringer i Avfallsforskriften er Miljødirektoratet i gang med en overordnet gjennomgang av produsentansvarsordningene. Prosjektet viser at myndighetene selv erkjenner at dagens ordning ikke er tilstrekkelig for å møte morgendagens utfordringer. DLF mener at det er viktig at hele dagligvarebransjen står sammen om å gi konkrete råd og innspill til hvordan produsentansvarsordningene skal styrkes fremover. I samarbeid med DMF ønsker vi å være aktive bidragsytere og vise hvordan Norge kan må målsettingene sine gjennom én felles, nasjonal produsentansvarsordning.

 

Les også DLF bidrar i utformingen av produsentansvaret.