Viktige DLF datoer i 2018

Sett av i kalenderen allerede nå!

Onsdag 18. april kl. 16:00

Generalforsamling i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvareleverandørenes servicekontor (DLS)  2018 finner sted onsdag 18. april kl. 16.00 på Ekerbergrestauranten (Kongsveien 15, 0193 Oslo). Mer informasjon om innkallelse, program og påmelding kommer senere.

Det er av stor betydning at alle medlemsbedriftene er representert på generalforsamlingen, enten ved hovedkontakt eller annen som får fullmakt av hovedkontakten til å representere bedriften. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift. Dette er en fin mulighet for å møte nye og tidligere bransjekolleger.

Torsdag 18. oktober kl. 10:00

DLF Høstmøte 2018 i Tønsberg

DLF Forum

Så snart dato og tema er klart legges informasjon om DLF Forum ut på våre nettsider. Invitasjon sendes også ut i nyhetsbrev.

DLF Nyhetsbrev

Nyhetssaker, faglige artikler og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser blir formidlet via vårt nyhetsbrev. Meld deg på her.