To av fem i Akershus er emballasjeskeptikere

Både lokale og nasjonale vareprodusenter sliter med tilliten hos over to av fem personer i Akershus, viser en ny måling. På landsbasis er eldre menn de største emballasjeskeptikerne.

I en fersk YouGov-måling svarer 42 prosent av respondentene i Akershus og Oslo at de har ganske eller svært lav tillit til at norske produkter emballeres på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. På landsbasis oppgir 45 prosent at de er skeptiske.

Samtidig har 41 prosent av folk i Akershus og Oslo tillit til norsk emballasje, ifølge målingen som er gjennomført for Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK). De resterende 17 prosentene av respondentene fra de to fylkene har ikke tatt stilling til saken.

– Ser ikke det store bildet

Thomas Weihe, leder for NOK og verdikjedesjef i Dagligvareleverandørenes Forening, er ikke overrasket over svarene i undersøkelsen. Han mener mange ikke er klar over den rollen emballasje spiller i å forhindre matsvinn.

Thomas Weihe, lederen for NOK og verdikjedesjef i Dagligvareleverandørenes forening poserer med emballasje fra BAMA som halverer blåbærsvinn i butikk. Foto: Per Øyvind Nordberg, Emballasjeforeningen

– Noen aktører pakker nok fremdeles inn produktene sine i ukurant emballasje, men de tilhører unntakene. Når såpass mange forbrukere sier de ikke har tillit til emballasjen som norske produkter pakkes i, er det nok fordi mange ikke ser det store bildet. Dette er tross alt er komplekst fagfelt, sier han.

Weihe peker på at emballasje i snitt kun står for 10 prosent av energiforbruket for en matvare. Dermed er det mer skadelig for miljøet å produsere mat som kastes, enn å emballere maten godt.

I 2015 var det totale matsvinnet i Norge på 355 128 tonn. Over 60 prosent av dette er mat som ble kastet av forbrukere.

 Lengre liv for spekemat og brokkoli

Det pågår for tiden flere innovasjonsprosjekter i norsk emballasjeverden. I et av disse, «Riktig emballering for redusert matsvinn» (REforReM), studerer forskere hvilke pakke- og lagringsmetoder som er best for å få matvarer som grønnsaker, sjømat og kjøttprodukter til å beholde god kvalitet lengst mulig. Det treårige prosjektet skal avsluttes ved nyttår.

– Emballasje spiller en nøkkelfaktor når det gjelder å redusere matsvinn. Vi har blant annet funnet ut at vi kaster mindre spekemat dersom den kommer i emballasje med gode sveiseegenskaper. Videre kan vi forlenge holdbarheten til sjømat ved hjelp av gasspakking og bruk av CO₂-emittere, forklarer prosjektleder Thomas Eie i REforReM.

Det tverrfaglige innovasjonsprosjektet har også avdekket at mens uemballert brokkoli og blomkål blir dvask i løpet av en uke, holder disse matvarene seg friske i to uker i emballasjen.

Det er BAMA Industri som drifter REforReM. Med på laget har de matprodusenter som Grilstad, Lerøy og Lauvsnes Gartneri, emballasjeleverandørene Tommen Gram, RPC Promens, Lexit, Wipak og Døvigen, maskinleverandøren BWL Maskin og forskningsinstitusjonene Østfoldforskning, Nofima og Matvett.

 Les også: Vinner av Optimeringsprisen 2017

Dyrt med for mye emballasje

I YouGov-målingen kommer det fram at særlig menn og personer over 60 år er skeptiske til hvordan norske produkter emballeres. Kvinner og personer under 30 er mer positive.

En vanlig kritikk mot emballasje er at det er for mye av den rundt et produkt. Thomas Weihe i NOK påpeker at dette i stor grad faller på sin egen urimelighet.

– Overemballering kan gi økte kostnader gjennom hele verdikjeden, og slike produkter vil i stadig større grad bli valgt bort av handelsledd og forbrukere. Riktig emballering er derfor logisk også av rent kommersielle hensyn, sier han.

Skal forebygge avfall

En ny forskrift fra Klima- og miljødepartementet som trådte i kraft tidligere i høst krever at produsenter av emballasje og emballerte varer også skal jobbe med avfallsforebygging.

– Ordlyden er ikke tilfeldig. Mens mange EU-land fremdeles henger igjen i en tid der man ensidig snakket om å redusere emballasjemengden, retter vi i Norge innsatsen mot avfallsforebygging. Dette setter også fokus på varene som emballasjen skal beskytte – samt emballasjens gjenvinningsegenskaper, sier Weihe.

For mer informasjon om saken

Kontaktpersoner:

Emballasjeforeningen, Yngve Krokann, mobil 90 09 38 33

Grønt Punkt Norge, Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad, mobil 95 06 38 05

Kilde: Pressenytt

Om optimering av emballasje

Emballasjeoptimering er kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité har representanter fra: Dagligvareleverandørenes Forening, Dagligvarehandelens Miljøforum AS, Emballasjeforeningen, Grønt Punkt Norge AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), NHO mat og drikke, Norsk Industri, Plastindustriforbundet og Norske Bølgepappfabrikker.