Optimeringsprisen til forskningsprosjektet REforReM

Optimeringsprisen 2017 gikk til forskningsprosjektet REforReM – Riktig Emballering for Redusert Matsvinn.

DLFs Verdikjedesjef Thomas Weihe er leder av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK). På vegne av komiteen og Den norske Emballasjeforening (DNE) delte han ut prisen under Emballasjedagene i Sandefjord tidligere i november.

Prosjektet honoreres for en helhetlig tilnærming til emballasjeløsninger, både kreative og faktabaserte. Arbeidet er helt i tråd med den globale ambisjonen om å redusere matsvinn, sier Thomas Weihe.

 REforReM – Riktig Emballering for Redusert Matsvinn.

Optimeringsprisen 2017 gikk til REforREm. Foto: Per Øyvind Nordberg

Prosjektets overordnede ide er å bidra til redusert matsvinn gjennom å utvikle og utnytte emballeringsteknologi og pakketekniske løsninger som er tilpasset forbrukernes adferd og behov ut fra et svinnreduserende ståsted.

ReforRem bidrar til å øke forståelsen for emballasjens rolle som en ressursbevarende funksjon. Prosjektet har bidratt til oppmerksomhet og publisitet rundt matsvinn og emballering. Det har vært oppslag i massemedia, TV og radio samt populærvitenskapelig publikasjoner, og flere av aktørene har holdt foredrag på ulike konferanser og tilstelninger.

Deltakerne i prosjektet REforReM:
BAMA Gruppen AS, BWL Maskin AS, Døvigen AS, Grilstad AS, Halvard Lerøy/ Sjømathuset, Lauvsnes Gartneri, Lexit Group, Matvett, Nofima AS, RPC Bebo Food Packaging, Tommen Gram AS, Wipak Norway og Østfoldforskning AS.

Formål med Optimeringsprisen

Formålet med prisen er å fremme emballasjeoptimering og ressursbevarende emballasjeløsninger innen norsk næringsliv. Prisen tildeles bedrifter eller organisasjoner som gjennom sitt arbeid har dokumentert nye eller forbedrede emballasjeløsninger.

Aktuelle lenker

Informasjon om REfoReM

Informasjon om NOK

 

(Kilde: Emballasjeforeningen )

Tidligere DLF saker

Har du en vinner av «Optimeringsprisen 2017»?