Stortinget med nye grep mot kjedemakt 

Stortinget har vedtatt en rekke tiltak som skal redusere graden av vertikal integrasjon, og sikre like konkurransevilkår mellom kjedenes egne varer (EMV) og leverandørenes uavhengige merkevarer. Samtidig gjentar politikerne det et enstemmig Storting allerede har slått fast – at maktkonsentrasjonen på kjedeleddet er et problem.

«Vi er glade for at det er tverrpolitisk enighet om å begrense kjedemakten» – Per Vidar Kjølmoen (AP)

Rettferdige konkurransevilkår

Politikerne har i flere år pekt på vertikal integrasjon som hovedårsaken til at konkurransen i dagligvaremarkedet ikke er god nok. Tirsdag 31. mail bestilte politikerne en rekke tiltak som de håper skal gjøre noe med det. Stortinget ber om en utvidet meldeplikt for kjedene ved kontroll av produksjonsleddet og krav om en bedre merking av kjedenes egne varer og. Stortinget sender samtidig en tydelig marsjordre til regjeringen om å følge opp tidligere vedtak om vertikal integrasjon og kjedenes egne varer.

Stortinget vedtok to forslag knyttet til transparens og åpenhet i verdikjeden. De ønsker konkrete forslag som skal sikre konkurranse og åpenhet i grossist- og distribusjonsleddet, og føre særlig tilsyn med priskalkylene for distribusjonstjenester. I tillegg ber de om å innføre en begrunnelsesplikt for kjedenes ulike prispåslag på EMV og varer fra uavhengige merkevareleverandører. DLF mener forslagene er riktige og viktige skritt på veien mot like konkurransevilkår mellom kjedenes egne varer og uavhengige merkevarer.

Regulering av innkjøpsbetingelser ut på høring

Som ventet vedtok Stortinget følgende forslag om kjedenes innkjøpsbetingelser: «Stortinget ber regjeringen sende på høring en midlertidig forskrift i medhold av konkurranseloven § 14 om usaklig prisdiskriminering, og eventuelt andre bestemmelser om usaklig prisdiskriminering.» Det er Næringsdepartementet (NFD) som får ansvaret for prosessen, og skal innen utgangen av 2022 presentere resultatet fra høringen for Stortinget. Vi ønsker god dialog med både Stortinget og NFD, og bidra med kunnskap, erfaringer og perspektiver fra leverandørene.
 

«Kjedene sier at de arbeider hver dag for å holde prisene nede. De forsøker å fremstille det nærmest som veldedighet og at de ikke skal tjene penger. Vel – da gjør de ikke jobben sin. Kjøpmannens oppgave er jo nettopp å tjene penger og selge varen til høyest mulig pris»-  Willfred Nordlund (SP), Leder Næringskomiteen.

Vedtakene og referatet fra debatten legges ut her så snar det er tilgjengelig.


Kontaktperson:

Mette Hanekamhaug
[email protected] | mobil 412 00 745