Statsråden takker dagligvareleverandørene

 

Fredag 15. mai deltok DLF på et møte med Nærings- og fiskeridepartementet. Næringsminister Iselin Nybø innledet møtet med å takke dagligvarebransjen for innsatsen som har lagt ned den siste tiden.

 Takket dagligvareleverandørene

Iselin Nybø tiltrådte som ny næringsminister like før Covid 19-pandemien. Hun startet med å takke dagligvareleverandørene og de andre aktørene i bransjen for deres viktige bidrag til samfunnet i denne tiden, og ba oss formidle det videre til alle våre medlemsbedrifter.

Distribusjon og EMV

Tema for telefonmøtet var Stortingsmeldingen om hvordan konkurransen i dagligvaremarkedet kan styrkes. Meldingen skal legges frem før sommeren, og statsråden inviterte derfor bransjen til å gi sine siste innspill før ferdigstillelsen. DLF prioriterte to tema: Den manglende konkurransen i distribusjonsleddet og våre bekymringer knyttet til EMV. Vi benyttet anledningen til å understreke betydningen av at «Lov om god handelsskikk» er vedtatt. DLF vil etablere et godt samarbeid med tilsynets kommende direktør.

 

Foto av Iselin Nybø: Nærings- og fiskeridepartementet