STANDs standarder foreligger nå på engelsk

STANDs standarder foreligger nå på engelsk
Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger som bidrar til å effektivisere, rasjonalisere og optimalisere varestrømmen i dagligvarebransjens verdikede, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. Dette reguleres gjennom et sett av standarder. Til nå har disse hovedsakelig kun vært å finne på norsk. STAND har sett et stadig økende behov for at standardene også foreligger på engelsk, og ga derfor GS1 Norway i oppdrag å oversette disse. Resultatet foreligger nå, og samtlige STAND-standarder kan lastes ned i engelsk versjon her: