STAND013 – Ny standard for elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND overtok i 2014 ansvaret for de elektroniske handelsmeldingene (EDI) som brukes i dagligvarebransjen. Det ble da vedtatt å gjøre en større revidering, med fokus på å sikre en enhetlig måte å implementere EDI på og at forretningsprosessene forankres mellom leverandør og kjede. Dette arbeidet har resultert i en ny STAND-standard – STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen.

Implementering av den nye standarden starter i 2016, etter bilateral avtale mellom partene. For at iverksetting skal kunne finne sted, må systemer, rutiner og prosesser tilpasses den nye standarden. Implementering av STAND013 vil vanskeliggjøres og forsinkes dersom leverandør må forholde seg til flere aktive standarder. Det anbefales derfor at iverksetting gjøres med alle kjedene samtidig.

Alle leverandører vil av ulike grunner ikke kunne gå over på ny standard samtidig uansett hvilket tidspunkt som blir satt. Kjedene må derfor i sine systemer legge til rette for at både ny og gammel standard kan sendes og tas imot – i en overgangsperiode. Planlegging av arbeidet bør startes snarest, men ny standard må ikke tas i bruk før etter særskilt avtale. Mer informasjon om forventet implementeringstidspunkt vil følge.


STAND013 og sammendraget «Fra DEDIP til STAND013» som beskriver de viktigste endringene er publisert på http://www.stand.no/standarder/stand013/ . Standarden finnes foreløpig kun på norsk.

For nærmere informasjon, kontakt Jan Frode Aspevik, GS1 Norway: [email protected] / Tlf.: 916 35 987

Les mer om Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje (STAND) her: www.stand.no