STAND – Bransjesamarbeid om lanseringsvinduene

 

Basert på signaler fra bransjen tok DLF initiativ til en bransjeworkshop om lanseringsvinduene september 2019. Deltagerne støttet forslag til felles målsetning:

  • Etablere ett omforent, konkurransenøytralt rammeverk som er tilpasset morgendagens sortiment og kanaler
  • Felles regime for alle kunder og leverandører, inkl. EMV
  • Avtalt rammeverk blir gjennomført i praksis

Arbeidsgruppe

Konkrete utfordringer identifisert i bransjeworkshopen har siden blitt behandlet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Ringnes, Orkla Foods, Bonaventura Scandza, Fjordland, Nortura, Jensen&Co, L’Oréal, NorgesGruppen, REMA og COOP, Arbeidet har vært ledet av Thomas Weihe, DLF.

Arbeidsgruppens leveranse kan oppsummeres som følger:

Anbefalingene er forankret og implementert i STAND Sortiment.

STAND oppfordrer til å ta i bruk endret rammeverk.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til Thomas Weihe, verdikjededirektør i DLF.