Stand 011 – effektive sortimentsendringer

Stand011 – effektive sortimentsendringer

Dagligvarebransjen går sammen om nye tiltak for å sikre mer effektive sortimentsendringer, bedre servicegrad og fulle butikkhyller. «STAND011 Effektive lanseringer» utvides til å gjelde alle sortimentsendringer fra februar 2016.

Standarden utgjør et felles avtalt rammeverk som skal bidra til å opprettholde varetrykk i butikk, unngå utsolgtsituasjoner i verdikjeden samt redusere kostnader, retur og ukurans.
«Stand011 Effektive lanseringer» ble etablert i 2013 for å sikre bedre leveringsevne og å unngå tomme butikkhyller ved lansering av nye produkter. – Implementering av STAND011 har så langt medført gode resultater, og bransjen forventer ytterligere forbedringer ettersom den i stadig større grad tas i bruk og etterfølges. Samtidig erkjennes at andre sortimentsendringer er en like sentral årsak til tomme hyller. Som følge av dette er standarden nå revidert, og inneholder omforente aktiviteter, prosesser og tidsfrister ved alle sortimensendringer, sier prosjektleder for Stand011 Thomas Weihe, som er logistikksjef i DLF.
I disse dager sendes brosjyrer ut som beskriver endringene, samt gir oversikt over respektive tidsfrister ved hovedlanseringsvinduene i 2016. (Tidsfristene er ikke endret.) Mer informasjon om standarden, den nye avtaleteksten, årsplaner og brosjyren er publisert her: http://www.stand.no/standarder/stand011. Lær mer om STAND på www.stand.no.

Les også Dagligvarehandelens omtale av saken her http://www.dagligvarehandelen.no/2015/malet-er-null-hull-i-hylla

 

Dersom dere ønsker flere eksemplarer av brosjyren, kontakt oss på [email protected]. Ved spørsmål eller kommentarer til selve standarden, kontakt logistikksjef i DLF Thomas Weihe: [email protected] .

Vi vil også presentere standarden på vårt DLF Forum 22. september. Du kan allerede nå melde deg på her.