Rud Pedersen – ny DLF Partner

Vi ønsker Rud Pedersen Public Affairs velkommen som som ny DLF Partner

 

Rud Pedersen er et nordisk konsulentselskap innen myndighetskontakt og kommunikasjon. De bistår både med strategiutvikling og operativ støtte ved myndighetskontakt, anbudsprosesser, strategisk selskapskommunikasjon, mediekontakt og krisehåndtering

Les mer om Rud Pedersen her

 


Om DLF Partnerprogram

En DLF Partner skal tilby produkter eller tjenester som er relevante for DLFs medlemsbedrifter. De skal kunne bidra til DLFs mål om en «levende møteplass for utvikling og utveksling av kompetanse».

DLF Partnere godkjennes ut fra relevante og kvalitetsmessige kriterier og må akseptere og etterleve DLFs retningslinjer for møter.

Se oversikt over alle DLF Partnere her