Øystein Bu – ny styreleder i DLF

Vi gratulerer Øystein Bu, adm. direktør for Dr. Oetker Norge AS, som ble valgt til ny styreleder i DLF.

Bu er en engasjert DLFer som har vært styremedlem i DLF siste to år, og er DLF-representant i styrene til Tradesolution og GS1. Han er medlem av DLF Kompetanseråd og har tidligere ledet DLF Nettverk for salgsdirektører og Conutry managers gjennom flere år.

Øystein Bu etterfølger konserndirektør og leder for Orkla Foods, Atle Vidar Nagel-Johansen som vi takker av fra styreverv i DLF.

Adm, direktør Stein Rømmerud, Coca-Cola Entreprises Norge AS, trer inn i vervet som ny nestleder.

Nye styremedlemmer er adm. direktør Dina Thune Mondelez Norge AS, adm. direktør Søren Brinck i Ringnes AS, adm. direktør Fredrik Strømmen fra Den stolte Hane og Paul Jordahl, adm. direktør Orkla Foods Norge. Les mer om hele DLF styre her.

Valget ble gjennomført på ordinær DLF Generalforsamling, torsdag 21. april 2016.