Nye medlemmer i DLFs komiteer

DLFs styre holdt møte i mars hvor søknader om opptak til komiteene ble behandlet. DLF ønsker samtlige nye komitémedlemmer velkommen!

I DLFs Logistikkomité (LK) er Leslie Krivaa, Supply Chain Manager fra Jacobs Douwe Egberts Norge nytt medlem. Det samme er Ole Thingnes, Assoc. Director Customer Logistics fra Coca Cola Norge og John Helge Bergflødt Drifts- og distribusjonsdirektør fra Diplom-Is.

Ny leder av Logistikkomiteen ble samtidig vedtatt. Vi gratulerer Camilla Nordhagen, Supply Chain Manager fra L´Oréal Norge med vervet.

Konserndirektør for Kommunikasjon, Samfunnsansvar og Trygg Mat, Kjell Rakkenes i Nortura gjeninntrer i Kommunikasjons- og samfunnsansvarskomiteen (KSK).

 

For full oversikt over DLFs komiteer les her 

 

Komitéene skal bistå DLF i å formulere og fremme foreningens synspunkter og holdninger overfor medlemmer, handelen, myndigheter og andre aktuelle målgrupper.


Årlig revidering

Hvert år foretar DLFs styre en revidering av komitéenes sammensetting. Ved utnevnelse av komitérepresentanter legger styret vekt på representativ sammensetning av komiteene, oppmøtestatistikk og representantenes personlige bidrag.


Ta kontakt

Vi ønsker samtidig å minne alle våre medlemmer om at vi i DLF er tilgjengelige for å besvare spørsmål, diskutere problemstillinger og besøker dere gjerne. Ta kontakt for en prat: [email protected] eller 23 00 32 10.