Nye frister ved nyhetslansering september 2015

En god nyhet fra prosjektgruppen som jobber med standarden for effektive lanseringer (STAND011): Det er vedtatt å justere de første tidsfristene for lanseringen i september slik at leverandørene kan få tidligere tilbakemelding på hovedsortiment.

Etter ett års fullskala test har vi gode erfaringer med Stand 011 Effektive lanseringer. Faktiske resultater er signifikant bedre enn tidligere, og en undersøkelse blant DLFs medlemmer viser at hele 95 prosent opplever rammevilkårene for god servicegrad ved lansering er bedret ved bruk med standarden. Samtidig er det fortsatt potensialer for å heve servicegraden ytterligere.

Prosjektgruppen har som følge av ønske om å få tidligere tilbakemeldinger på hovedsortiment, vedtatt å justere tidsfrister for de fire første aktivitetene i tidsplanen for lansering i september. Endringene innebærer følgende:

Siste frister:

Registering i EPD-basen er flyttet fra 05.06.2015 til 15.05.2015
Presentasjon for kjede er flyttet fra 12.06.2015 til 22.05.2015
Tilbakemelding hovedsortiment/beslutte link er flyttet fra 24.07.2015 til 01.07.2015

Vi ber om at endringene gjøres kjent i deres virksomhet. Informasjonen er også distribuert i handelen.

 

Les mer om standarden og oppdatert årslan (versjon1.8) på stand.no her

Ta gjerne kontakt med Thomas Weihet ved spørsmål eller kommentarer:
Tlf: +47 916 864 24
Epost: [email protected]