NorgesGruppen inn på bensinstasjonsmarkedet

NorgesGruppen inn på bensinstasjonsmarkedet
NorgesGruppen (NG) meldte om allianseavtale med Esso Norge AS og kjøp av Tiger AS i brev av 17. juni til Konkurransetilsynet (KT).

 

Som et resultat av dette sendte DLF gjennom advokatselskapet Kvale brev til Konkurransetilsynet hvor man peker på mulige virkninger av slik foretakssammenslutning både på detaljistleddet, grossistleddet og innkjøpsleddet. De to siste berøres i liten grad i meldingen fra NorgesGruppen av 17. juni.

Konkurransetilsynet varslet i brev av 22. juli at det kan bli aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Siste frist for Konkurransetilsynet til å legge frem forslag til forbudsvedtak er 70 virkedager etter NorgesGruppens melding, hvilket er 23. september.

 

NorgesGruppen skriver om avtaleinngåelsen i en pressemelding: Avtalen innebærer at NorgesGruppen Servicehandel vil stå for drift av butikk og bilvask på Esso sine selskapseide stasjoner i Norge. Rettigheter til konseptene Tiger Butikk, On The Run og 100% Veimat vil bli lisensiert til NorgesGruppen.

Esso Norge vil fortsatt eie stasjonene og levere drivstoffet til disse stasjonene. Salget av drivstoff vil skje på agentur for Esso. Pressemeldingen kan leses i sin helhet her.