Kvaliteten på grunndata blir bedre

Det stilles stadig økte krav til informasjon både til forbrukere, bransjeaktører og myndigheter.
Derfor blir det et stadig større problem at bransjen sliter med mye feil i grunndataene. Men den økte oppmerksomheten omkring god kvalitet på grunndata begynner altså å gi resultater, melder Tradesolution, som gi honnør til en rekke bedrifter som leverte prikkfritt ved siste lansering. Se nyhetsbrev fra Tradesolution.

Selv om vi nå ser en positiv utvikling i datakvaliteten, er det fortsatt betydelige utfordringer for mange bedrifter på dette området. Mange leverandører har mottatt brev fra Tradesolution etter årets tre lanseringsvinduer med orientering om hvilke feil som forekom ved siste lanseringsvindu og hvilke konsekvenser i form av tilleggsavgifter dette kunne få for bedriften dersom man ikke i fellesskap fant frem til gode løsninger. Flere har enten på egenhånd eller i samarbeid med Tradesolution løst problemene etter de to første lanseringene. I disse dager har en rekke leverandører mottatt nytt brev fra Tradesolution med informasjon om feilforekomst ved siste lanseringsvindu og faktura for tilleggsavgift.

Ofte er det gode grunner til at leverandørene ikke har nødvendige data tilgjengelig når nye produkter skal registreres. Dessverre skjer det vel så ofte at lav kvalitet eller manglende data skuldes dårlige rutiner eller at leverandørene ikke prioriterer dette arbeidet høyt nok. Problemer med tidsfrister er ofte en utfordring, men da må man ta kontakt med Tradesolution for å finne løsninger. DLF, som eier av selskapet sammen med de fire kjedegrupperingene, legger stor vekt på at Tradesolution er en løsningsleverandør som skal bistå bedriftene med å løse konkrete utfordringer de måtte stå overfor i arbeidet med grunndata. DLF ønsker tilbakemeldinger fra sine medlemmer dersom dette ikke fungerer etter hensikten.

Ta gjerne kontakt med John Aas, [email protected]