Næringslivets konkurranseutvalg gir Grønt Punkt Norge medhold

Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) har gitt Grønt Punkt medhold i klagen på Elreturs (nå Norsirk) forsøk på å verve nye medlemmer – og at fremgangsmåten er urimelig da kundene kan risikere dobbelt kundeforhold med dobbel betaling. 

Næringslivets konkurranseutvalg finner brev fra Elsirk/Elretur urimelig

Grønt Punkt Norge (GPN) klaget inn Elsirk / Elretur til Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) for brudd på markedsføringsloven og god forretningsskikk. GPN har fått medhold i sin klage.

Her kan du lese hele brevet fra Næringslivets Konkurranseutvalg

Bakgrunnen for klagen

Flere av Grønt Punkt Norges (GPN) og DLF medlemmer mottok brev fra selskapet Elsirk/Elretur (nå Norsirk) med tittel «Overføring av avtaleforhold til Eurovironment». I utakt med brevets tittel, og godt skjult langt nede, kreves at mottakeren med én ukes svarfrist aktivt reserverer seg mot innmelding i Elreturs ordninger for emballasje og batterier (Emballasjegjenvinning og Batterigjenvinning). I motsatt fall vil man automatisk blir medlem i disse selskapene.

Vær oppmerksom

DLF anbefaler sine medlemmer å være oppmerksomme i kontakt med Norsirk og deres datterselskaper.