Kartlegging av innkjøpsbetingelser

Konkurransetilsynet offentliggjorde i dag resultatet fra kartleggingen av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet frem til 2019. Tallene viste lite variasjoner fra foregående år.

Konkurransetilsynets arbeid med å kartlegge innkjøpsbetingelsene til kjedene er et ledd i arbeidet med å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Nå ønsker tilsynet å fortsette samarbeidet med leverandørene for å få mer informasjon om årsakene til at ulike betingelser oppstår.

Vi er glade for at Konkurransetilsynet ønsker mer informasjon fra kjedene og leverandørene som kan belyse årsakene til at de årlige forhandlingene gir ulike betingelser, sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i DLF.

Store årlige forskjeller mellom leverandørene

Konkurransetilsynets rapport viser at innkjøpsbetingelsene samlet sett er lite endret mellom 2017-2019. Variasjonene er likevel store både mellom leverandørene, og årlig mellom den enkelte leverandør og kjede. Tilsynet ønsker å fortsette kartleggingen de kommende årene for å følge utviklingen i markedet.

– Vi merker oss at det er til dels store variasjoner mellom leverandørene og fra år til år, og ser frem til å få belyst hva årsakene til disse er. Det vil være viktig informasjon som kan være til nytte for alle aktørene i dagligvaremarkedet, sier Hasselgård.

Større utvalg av leverandører

Så langt har kartleggingen tatt utgangspunkt i 16 leverandører. Sigurd Birkeland, leder for Prosjekt Dagligvare, viser til at det vil være interessant å inkludere flere leverandører i informasjonsinnhentingen. Det vil kunne gi et større helhetsbilde for hele markedet.

– Å utvide antall leverandører i kartleggingen vil gi mer kunnskap om forskjeller i betingelser og årsaken til disse. Slik vil vi få mer innsikt i hvilke mekanismer i forhandlingene med kjedene som gir utslag i ulike betingelser, avslutter Helge Hasselgård.


Konkurransetilsynets pressemelding finner du her.
Rapporten fra kartleggingen finner du her.