Disse skal samle inn emballasjeavfall i Norge

1.februar kunngjorde Miljødirektoratet de fem returselskapene som skal ta produsentansvar for emballasjen i Norge.

Tilfreds

Som aktiv eier er DLF tilfreds med at miljømyndighetene har godkjent de fem retursystemene som er bygget opp gjennom mer enn 20 års drift og tilhører Grønt Punkt Norge medlemskapet.

De fem selskapene som er godkjent er:

Plastretur AS, Norsk Resy AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Sirkel Glass AS og Norsk Returkartong AS

Miljøansvar via Grønt Punkt Norge

Gjennom Grønt Punkt Norge tar medlemsbedriftene miljøansvar for alle emballasjetyper etter Forurensningslovens paragraf 7. Forskriften trådte endelig i kraft 1. januar i år.

Les mer på Miljødirektorates hjemmesider