Hva gjør du med overskuddsmaten?

shutterstock_344303534

Heldigvis er det enkelt å gjøre noe med overskuddsmaten, den kan re-distribueres til vanskeligstilte. Aldri før har fokuset på matsvinn vært høyere.

Matsentralen Oslo tar imot overskuddsmat fra leverandører og grossister, og stiller maten til rådighet for mellom 70 og 100 veldedige virksomheter på Østlandet, som jobber med vanskeligstilte.

I 2015 redistribuerte virksomhetene 800 tonn mat, mens de i år ligger an til å gi 1000 tonn mat, tilsvarende to millioner måltider – en ny sjanse. Disse måltidene vil:

  • Mette sultne mager
  • Redusere matsvinn
  • Redusere kostnader forbundet med avfallshåndtering

– Vi har i dag avtaler med flere av de store dagligvareleverandørene i Norge, men ser at vi bare skraper på toppen av matsvinn-berget, forteller Cristiano Aubert, daglig leder i Matsentralen. – Målet vårt er at matindustribedrifter og dagligvarekjeder i Norge inngår avtaler om redistribusjon av overskuddsmat med aktører som sørger for at maten kommer vanskeligstilte til gode. Fra 1. juli i år slipper man også å betale moms på mat som gis til veldedighet, så vi håper at det skal lette arbeidet med å få tak i mer mat som ellers ville blitt kastet, fortsetter han.

Uansett hvor effektivt en bedrift styres for å utnytte ressursene maksimalt, vil det innimellom oppstå situasjoner der maten ikke kan omsettes på ordinært vis. Da er det nyttig å vite at det finnes en Matsentral i Oslo, der varene tas hånd om på en trygg måte og fordeles rettferdig til alle de virksomhetene som bidrar til at vanskeligstilte får servert gode og næringsrike måltider.

Ønsker du informasjon om hvordan du kan bidra til et bedre miljø og samtidig hjelpe vanskeligstilte? Ta kontakt med daglig leder Cristiano Aubert M: 93 40 13 04 | E: [email protected]