Husk frist for innlevering av produkter til kontrollmåling L1 2016

Husk frist for innlevering av produkter til kontrollmåling L1 2016

Korrekt vareinformasjon er viktig for hele verdikjeden i dagligvaremarkedet. Det er derfor svært gledelig å registrere at økt oppmerksomhet omkring grunndata hjelper! Som DLF nevnte i nyhetsbrev i oktober har mange leverandører lagt ned stor innsats i dette arbeidet. Vi registrerte ved L3 2015 en stor bedring i datakvaliteten i EPD. Vi ser betydelig reduksjon i både feilregistreringer og antall produkter som var levert forsinket til kontroll. – Les mer om resultatene her.

Med L3 2015 bak oss, vil vi minne om L1 2016. Det er nå under en måned til alle nyheter skal være innlevert til EPD Sjekkpunkt, samt at produktbilder skal lastes opp til MediaStore. Husk fristen som er fredag 5.februar 2016.

Tradesolution tilbyr kurs og 1:1 Workshop innen temaet grunndatakvalitet. Les mer om dette her.