Grønt Punkt Norge vil høre din mening

For Grønt Punkt Norge er det viktig å ha en tett og god dialog med alle medlemmer. Derfor kan DLFs medlemmer bli kontaktet i nær fremtid og bedt om et møte med returselskapet. DLF mener det er viktig at alle medlemsbedriftene forstår det miljøansvaret dere er med på å ta og hvorfor det er viktig å ta dette gjennom Grønt Punkt Norge. Vi anbefaler derfor at bedriften i tillegg til rapporteringsansvarlig også inviterer med nøkkelpersoner med ansvar for bærekraft, kommunikasjon/marked og forankrer miljøansvaret i øverste ledelse.

Tema i medlemsmøte vil blant annet være:

  • Hva innebærer medlemskapet og hva dere betaler for
  • Spesielle områder dere som medlem er opptatt av
  • Mulige samarbeidsprosjekter, eksempelvis på kommunikasjon og profilering

 

Har du ikke fått en slik henvendelse, men ønsker et møte, ta gjerne kontakt med Dani Eilertsen, Key Account Manager i Grønt Punkt Norge på tlf. 408 53 555 eller e-post: [email protected]