Grønn Konkurransekraftdagen 1. mars 2018

 

Grønt Punkt Norge, RENAS og Batteriretur gjentar suksessen med Grønn konkurransekraftdag og invitere sine medlemmer til årets seminar torsdag 1. mars fra kl. 8.30-15.00 Oslo Kongressenter. 

Ledende norske bedrifter og foredragsholdere forteller om hvordan vi utnytter fordelene i norsk næringsliv og omstiller oss i det grønne skiftet.

Program

Årets program kan friste med blant annet administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (tidligere statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor), Julie Brodtkorb, og biolog Dag O. Hessen som er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon.

Utover foredrag fra disse tre, vil det også holdes foredrag av blant andre:

Thina Saltvedt, seniorrådgiver i avdelingen for sustainable finance i Nordea.

Sebastian Bringsværd, Head of Hywind Development in New Energy Solutions i Statoil.

Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg.

Petter Gulli, Creative Director i Good Morning og styremedlem i WWF.

Ole André Sivertsen, sivilingeniør og programleder, er konferansier, men vil også holde innlegg.

Meld deg på Grønn konkurransekraftdagen her!

Ikke medlem i Grønt Punkt Norge? Her kan du melde deg inn.