Gjenvinningskalkulator – unikt verktøy for emballasje

 

 

(Sak fra Grønt Punkt Norge)

Grønt Punkt Norge vil at norske vareprodusenter skal ta enda større ansvar for at emballasjen deres kan resirkuleres og materialgjenvinnes. Derfor har de utviklet Gjenvinningskalkulatoren.

De siste årene har Grønt Punkt Norge i stadig økende grad hjulpet norske vareprodusenter og importører med å velge bærekraftig emballasje som er godt egnet for gjenvinning. Til tross for at mange setter dette høyt på agendaen, har det siste året vist at det fortsatt er et stort forbedringspotensial.

– Der det finnes gjenvinnbare alternativer er det nå ingen unnskyldning for å velge dårlig emballasje. Gjenvinningkalkulatoren er et verktøy som gjør det enkelt å designe emballasje som kan resirkuleres og bli til noe nytt, sier utviklingssjef Johannes Daae i Grønt Punkt Norge.

Produsentene sitt ansvar

Grønt Punkt Norge har i dag 6.600 medlemmer og sørget i 2019 for at nærmere 30 000 tonn plastemballasje fra norske hjem ble resirkulert. Alle som selger produkter med emballasje er forpliktet til å være medlem i et godkjent returselskap, og gjennom det betale for innsamling og gjenvinning.

– Lenge har emballasje handlet om kult design som sørger for mest mulig salg. Nå ser vi et klart skille og mange er opptatt av at emballasje skal være bærekraftig og gjenvinnbar, i  tillegg til å ta godt vare på innholdet, sier Daae.

– Og forbrukeren forventer det også, legger han til.

Eneste i Europa

Målet med kalkulatoren er å skape en felles standard for gjenvinnbar emballasje og hjelpe våre medlemsbedrifter som ikke har gjenvinningskompetanse internt.

– Så langt vi kjenner til finnes det ikke lignende verktøy som viser gjenvinnbarhet like presist for alle emballasjematerialer. Det gir norske produsenter en unik mulighet til å være i første rekke når det kommer til å produsere bedre og mer bærekraftig emballasje, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Returselskapet er overbevist om at kalkulatoren vil bidra til at langt mer av emballasjen som selges i norske butikker lar seg resirkulere.

– Samtidig skal vi huske at emballasjens viktigste egenskap er å beskytte produktet. Av og til må gjenvinnbarheten til emballasjen gå på bekostning av matsikkerhet og krav til holdbarhet. Enkelte matvarer trenger barrier som ikke er forenlig med gjenvinnbarhet, sier utviklingssjef Johannes Daae.


Fakta
  • Gjenvinningskalkulatoren beregner plast- og kartong-emballasje i tillegg til glass-, og metall.
  • I kalkulatoren legger produsentene inn informasjon om materialvalg for ulike deler av emballasjen som etiketten, barrierer, lokk og lim. Fortløpende får emballasjen en vurdering på hvor gjenvinnbar den er.
  • Kalkulatoren er kun tilgjengelig for medlemmer i Grønt Punkt Norge.

Les hele saken hos Grønt Punkt Norge AS

Logg inn for å bruke gjennvinningskalkulatoren 

Brukerveiledning

Bilder er lånt av Grønt Punkt Norge AS.


Om DLF og Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge er hele Norges retursystem for emballasje. De sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong, bølgepapp og treemballasje.

På midten av 90-tallet så DLF at våre medlemmers emballasje utgjorde en betydelig mengde av det voksende avfallsproblemet hos norske forbrukere, og at vi måtte ta ansvar for at avfallet ble forsvarlig tatt hånd om og gjenvunnet (som en del av det utvidede produsentansvaret). DLF var derfor en av pådriverne og signatarene for de bransjeavtalene som ble inngått i perioden 1994-1996. Bransjeavtalene sikret samarbeid mellom næringsliv og myndigheter om stadig bedre innsamling og gjenvinning av emballasje til en lavest mulig kostnad, – uten offentlige avgifter.

Les mer her