Hvor går grensene for konkurranse?

DLF arrangerte i samarbeid med advokatfirmaet Arntzen de Besche et frokostmøte om hvilke utfordringer aktører innenfor dagligvarebransjen møter. Dagligvarebransjen opplever en stadig skarpere konkurranse og nye produkter lanseres i raskt tempo. Hva kan man lovlig la seg inspirere av andre konkurrenters produkter, hva må man holde avstand til, og hvor går grensene?

Erik Fagerlid mangeårig aktør innen dagligvaresektoren, sammenlignet i sin innledning dagligvarebransjen med andre markeder. Han påpekte at samhandlingen innenfor den norske verdikjeden er transaksjonsorientert. – Min påstand er at man kunne hatt nytte av å samhandle på mange flere områder – ut over det å kjøpe og selge varer, med mål om å fremme kategorivekst eller styrke forbrukerinnsikten. Forbrukeren er jo vår aller største ressurs, understreket Fagerlid.

Seminaret var åpent for alle og gratis. Det gjorde at mange som jobber med ulike innfallsvinkler fant veien til AdBs lokaler denne morgenen. Både reklamebyråer, myndigheter og DLF-leverandører fant nytte av kompetanseheving på temaet som griper inn i juridiske problemstillinger så vel som god forretningsskikk.

– DLF ønsket å være medarrangører fordi vi vet at dette er kunnskap som er etterlengtet, og som vi ønsker å tilby en samlet bransje, sa John Aas i sin avslutningshilsen til de oppmøtte.

Deltakere som ønsker å få presentasjonene tilsendt kan ta kontakt med organisasjonssjef, John Aas: john.aas(a)dlf.no

Hvor går grensene for konkurranse