FOOD 2024 – Tradisjonelle vs. egne merkevarer: Et konkurranse – eller forbrukerspørsmål?

NHH inviterer til sin årlige konferanse FOOD 

13. mars kl. 09:00 – 15:00, på Scandic Sollie Hotell

Tema:

Kundene kjøper First Price, Prima og Xtra, i dyrtid er billigere produkter viktige for kundene. Men billige egne merkevarer påvirker jo også de tradisjonelle merkevarene. Blir Stabburet leverpostei billigere med mindre egne merkevarer i hyllene? Blir kundene mer fornøyd? Og nå midt i alt dette, så er prisbildet fremover uklart, og bransjen prøver nye måter å stagge kostnadsveksten på.

Og nå midt i alt dette, så er prisbildet fremover uklart, og bransjen prøver nye måter å stagge kostnadsveksten på.

Alt dette skal adressere på konferansen 13. mars:

  • Hva skjer med merkevaren?
  • Er Norge spesiell – eller henger vi bare med på en internasjonal trend?
  • Hvordan ser makro- og prisbildet ut?
  • Er implementering av KI i dagligvaren veien til kostnadskutt?

FOOD inviterer forskere, eksperter og næringsliv på scenen for å svare på dette. Konferansier er Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Geir Mikalsen, NHH.

Se hele programmet og meld deg på her 


FOOD er et felles forskningssamarbeid mellom NHH og NorgesGruppen for å generere forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene, særlig om empiriske spørsmål knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet.