Ny EPD-base – et kvantesprang!

Tradesolution AS lansere ny EPD-base 9. april 2018.

I en verdikjede som blir stadig mer automatisert og digitalisert, vil gode grunndata være helt avgjørende for om du lykkes med å selge og distribuere varene dine eller ikke – Kvalitet på produktinformasjonen utgjør en viktig del av merkevaren!

Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk varehandel. I dag er kvalitetssystemer knyttet til mattrygghet, produktkvalitet, etc. godt etablert og satt i system hos de fleste merkevareleverandører (ansvarslinjer, øvelser, kontroller, etc.). Likevel ser man at det ikke alltid er samme fokus på behandling av grunndata.

Behovet for gode grunndata øker stadig og både automatisering og digitalisering er med å skjerpe kravene til datakvalitet. Gode grunndata blir minst like viktig for merkevaren i fremtiden som alt annet kvalitetsarbeid.

Les om informasjonsmøter her

Konsekvenser ved feil i grunndata

Grunndataene brukes i dag i en lang rekke sammenhenger – fra varen bestilles, til den selges i butikk. – Feil fører til stopp i varestrømmen, jobber og avvik må behandles manuelt og «strafferunder» øker risikoen for utsolgt i butikk. Alt dette er svært kostbart alle parter i verdikjeden, sier Thomas Weihe, Verdikjedesjef i DLF

Ny EPD-base i 2018

Thomas Weihe, Verdikjedesjef DLF. Foto: Per Øyvind Nordberg

 

«Ny EPD-base vil være et kvantesprang med hensyn til å støtte leverandørene fra registrering til lansering» sier Verdikjedesjef i DLF, Thomas Weihe

Med ny EPD-basen legges alt til rette for at arbeidet knyttet til lanseringer og registrering av produktinformasjon blir enklere og raskere, samtidig dekkes morgendagens krav til innhold og effektiv datadeling.

Det blir enklere å registrere informasjon i basen – systemet gir varsler om frister og eventuell manglende informasjon, samt rapporter og analyser om datakvalitet. Kun de produktene som tilslutt skal lanseres vil trenge full informasjonsbredde – kort sagt blir det; enkelt, effektivt og relevant

 

 

 

 

(Kilde/tekst: Tradesolution AS)

Tidligere DLF saker

Informasjonmøter ny EPD-base

Tradesolution AS utvikler ny EPD-base