DLFs medlemsbedrift HOFF møtte finansministeren

Tirsdag 5.november fikk DLFs medlemsbedrift HOFF besøk av finansminister Siv Jensen. Som landets største aktør innenfor potetforedling var det naturlig å vise frem viktigheten av arbeidet som gjøres på anlegget.

HOFF er i år 175 år og jubilanten feiret med å invitere til storslagent besøk. Ovenfor både finansministeren, ordfører, varaordfører, rådmannen og media snakket administrerende direktør Ingeborg Flønes om det viktige arbeidet som gjøres av bedriften.

«Vårt bidrag til en sirkulær økonomi og arbeid med å sikre bærekraft i hele verdikjeden i matproduksjonen er avgjørende. HOFF er stolte over å ta vår del av samfunnsansvaret og arbeider kontinuerlig for å ytterligere bedre dette fremover» forteller Flønes.

Finansministeren på omvisning hos HOFF SA.

Om Hoff

HOFF er en nasjonal aktør som videreforedler ca 100 000 tonn potet hvert eneste år. Disse brukes til fryste dagligvare- og storhusholdningsprodukter som pommes frites, vegetarprodukter og potetmos, og produkter til industrien som potetstivelse, glykose og potetsprit. HOFF sørger for å bruke hele poteten hvor absolutt ingenting går til spille. Det er en viktig faktor i samarbeidet om å redusere matsvinn i hele dagligvarebransjen, noe DLF er en aktiv pådriver for gjennom sitt eierskap i Matvett.

Verdiskapende produksjoner

Få dager før besøket hadde NRK en sak hvor de tok opp hvordan en bonde dumpet flere tusen tonn poteter, noe Flønes aktualiserte for finansministeren: «Dumping av poteter kan spre plantesykdommer som kan få alvorlige konsekvenser fremover. Derfor er det viktig å opprettholde avrenseordningen som sikrer at slike miljømessige utfordringer heller kan gjøres om til verdiskapende produksjon hos aktører som oss» forklarte Flønes.

Rammevilkår som sikrer sunn og rettferdig konkurranse

Tilstede under besøket var også kommunikasjonsdirektør i DLF, Mette Hanekamhaug. Hun snakket om viktigheten av Lov om god handelsskikk som skal fremlegges for Stortinget i år.

«DLF er opptatt av gode rammevilkår som sikrer en sunn og rettferdig konkurranse til det beste for forbrukerne. Derfor er vi opptatt av at loven skal forebygge uredelig atferd i forhandlingene og lovbestemmelser som legger til rette for innovasjon, forutsigbarhet og gode vilkår for leverandørene i Norge».

Avslutningsvis pekte hun på arbeidet med en stortingsmelding om dagligvarebransjen og gav en tydelig oppfordring til finansministeren: se på tema som distribusjon og transparens, utviklingen av EMV hos kjedene og hvordan rabatter i større grad følger varene ut til forbruker.

Foto: HOFF SA