DLF Partner Tjek: Har du oversikt over konsumprisindeksen (KPI)?


(Saken er levert av Tjek)

Alle snakker om inflasjon – men tallene dekker store spredninger mellom kategoriene – det er viktig å forstå sammenhengene i dialogen med kjedene. Det er viktig å ha oversikt over konsumprisindeksen (KPI), som beskriver utviklingen i konsumprisene på varer og tjenester som etterspørres av private husholdninger i Norge.

Verktøy for innhenting av data

Tjek (Mattilbud / eTilbudsavis) har i samarbeid med CatMan Solution utviklet et enkelt verktøy som automatisk henter tall fra Statistisk sentralbyrå. Data visualiseres i PowerBi og gjør det enkelt  å se data.

Gratis tilgang

DLF medlem får gratis tilgang til dette verktøyet ut året.

Ta kontakt med  Claus Nykjær, Head of Insights

Kontaktinformasjon:  [email protected] | mobil +45 26 750 740

Video med tillatelse fra / levert av Tjek.


Tjek – DLF Partner