DLF på høring om EMV og innkjøpsbetingelser

Næringskomiteen på Stortinget behandler nå tre forslag som skal styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Onsdag 27.april deltok DLF på høring for å dele våre vurderinger av forslagene.

Link til dokumentene finner du nederst i saken.

Kjedenes egne varer (EMV) og like konkurransevilkår

De fleste tiltakene som foreslås i forslagene handler om EMV. Stortingsrepresentantene har foreslått en rekke tiltak som skal sikre like konkurransevilkår mellom uavhengige merkevarer og EMV. DLF støtter ikke et forbud mot EMV – konkurranse er bra for forbrukerne, og vi er klare for å konkurrere med EMV. Men den konkurransen må være på like vilkår. Vi ønsker derfor forslagene velkommen, og er glade for at politikerne prioriterer denne viktige saken. I innlegget vårt uttrykte vi særlig støtte til forslaget fra Venstre om å 1) styrke «Lov om god handelsskikk» gjennom forbud mot misbruk av informasjon og utilbørlig forskjellsbehandling mellom uavhengige merkevarer og EMV, og 2) be regjeringen lage en plan for oppfølging av stortingsvedtakene som ble fattet i behandlingen av Dagligvaremeldingen.

Innkjøpsbetingelser

Forslaget som fikk mest oppmerksomhet i høringen er fra SV, som foreslår «krav om like innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet fra leverandører med vesentlig markedsmakt, enten i forskrift eller ved å komme til Stortinget med lovforslag om dette».

Vårt viktigste budskap var at forhandlingsfriheten må stå sterkt, og at det må ligge grundige analyser til grunn dersom man skal overstyre forhandlingene. Vi understreket at debatten om innkjøpsbetingelser bygger på feil premisser, da man tar som utgangspunkt at det er leverandørene som dikterer priser og betingelser. Kjedene bruker sin innkjøpsmakt til å kreve rabatter i bytte mot ulike ting, som felles markedsføringskampanjer, hylleplassering, sortiment mm.

En myte som til stadighet gjentas i debatten er at det er «de dominerende leverandørene» som har de største forskjellene i innkjøpsbetingelser. Kartleggingen til Konkurransetilsynet konkluderer ikke med det. Vi mener derimot at det er grunn til å tro at prisforskjeller forekommer uavhengig av om leverandøren er stor eller liten, om den har “dominerende posisjoner” eller ikke.

Lenker:

Opptak fra høringen i Stortinget

Representantforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes og Andreas Sjalg Unneland (SV) om «rettferdige konkurransevilkår i norsk dagligvarehandel»

Representantforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om «å begrense maktkonsentrasjon i norsk dagligvare»

Representantforslag fra Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og André N. Skjelstad om «å sikre like konkurransevilkår for uavhengige merkevarer og kjedenes egne merkevarer (EMV) i dagligvaremarkedet»


Foto: Stortinget.no