Salmon Brands AS / SALMA nytt medlem i DLF

DLF styre vedtok 18. oktober at Salmon Brands AS innvilges medlemskap, og vi ønsker dem velkommen med i vår forening.

 

Historien om SALMA er en fortelling om mot, innovasjon og samarbeid. SALMA er produsert på et av verdens mest moderne oppdrettsanlegg på Bømlo i Hordaland

 

 

Salmon Brands AS aksepterer DLFs vedtekter, policies og hovedmål, samt retningslinjer for møter.