DLF medlemsbedrifter tar Plastløftet og bidrar til sirkulær plastøkonomi

Plastløftet

15. januar i år lanserte Grønt Punkt Norge AS  Plastløftet. Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi.

Plastløftet er et initiativ  for å motivere bedrifter til å øke bruken av resirkulert plast, redusere unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

DLFs medlemsbedrifter som har avgitt sitt plastløfte:

Arcus ASA, Brynild Gruppen AS, Findus Norge AS, Hennig-Olsen Is AS, Leiv Vidar AS, Maarud AS, Mills AS, Nestlé Norge AS, Norgesmøllene AS, O.Kavli AS, Orkla ASA, Ringnes AS, TINE SA og Nortura SA.

Bli med på Plastløftet

Med Plastløftet ønsker Grønt Punkt Norge at norske bedrifter vil forplikte seg til å sette mål for hvordan de skal bruke plast i fremtiden.

Hensikten med løftet er å få flere bedrifter til å aktivt jobbe for en mer miljøvennlig bruk av emballasje og bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, ved å sette seg konkrete mål innenfor tre områder:

  1. Øke bruken av resirkulert plast
  2. Redusere unødvendig bruk av plast
  3. Designe for gjenvinning.

Bedrifter som tar Plastløftet forplikter seg til å øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje, delta på tre årlige Plastløftet-samlinger og forebygge plastavfall.

Les mer om Plastløftet her

La deg inspirere av bedrifter som allerede har avgitt sitt plastløfte her.

Vilkår for Plastløftet

Alle som er medlem av Grønt Punkt Norge kan ta Plastløftet, kostnadsfritt. Bedriftene som tar Plastløftet har ingen formell forpliktelse overfor Grønt Punkt Norge. De skal likevel hvert år rapportere tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge. Skjema vil sendes ut i første kvartal hvert år. Bedriftenes resultater vil summeres, anonymiseres og brukes i Grønt Punkt Norges årlige rapportering av næringslivets arbeid med avfallsforebygging til myndighetene