DLF Lønnsundersøkelse

Invitasjon til årets lønnsundersøkelser er nå sendt til hovedkontaktene i alle våre medlemsbedrifter. Som tidligere gjelder at de bedrifter som bidrar med data inn til undersøkelsene også får ta del i resultatene gjennom anonymiserte rapporter.

Lønnsundersøkelsene omfatter til sammen 9 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene. – Dette er den eneste lønnsundersøkelsen som er spisset inn mot vår bransje. Medlemmer melder til oss at de synes dette er et nyttig verktøy, sier Organisasjonssjef i DLF, John Aas.

I fjor deltok 65 medlemsbedrifter i en eller flere av undersøkelsene. Svarfrist er onsdag 4. mai. – Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra vår bransje. Rapportene vil være klare i annen halvdel av mai, avslutter Aas. Spørsmål om DLF Lønnsundersøkelser kan rettes til John Aas, e-post john.aas(a)dlf.no eller mobil 91591498.