DLF Lønnsundersøkelse

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse sendes DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner onsdag 17. februar.

Som tidligere er det kun de medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene – og da for de stillingskategorier de har gitt opplysninger om.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg og markedsføring.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 14 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene. Tallene som hentes inn er for perioden 1. september 2019 til 1. september 2020.

DLF Lønnsundersøkelse gjelder for DLFs medlemsbedrifter.

Svarfrist 

Svarfrist er 15. mars 2021. 

Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i starten av mai.

Hvis din bedrift ikke mottar undersøkelsen ta kontakt med oss.


Spørsmål om DLFs lønn- og kostnadsundersøkelse kan rettes til Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570