Øystein Bu (Dr. Oetker) og Anne Marit Panengstuen (Nortura SA) fortsetter som leder og nestleder i DLF

Styreleder Øystein Bu (Dr.Oetker) og nestleder Anne Marit Panengstuen (Nortura SA). Foto: DLF og Nortura

Torsdag 13. april gjennomførte DLF for første gang siden 2019 fysisk generalforsamling. Her ble nytt styre og valgkomité valgt.

Øystein Bu (Dr. Oetker) ble gjenvalgt som styreleder og Anne Marit Panengstuen (Nortura SA) fortsetter som nestleder. Karen Ann Huffman (Lantmännen Cerealia AS) og Marianne Ødegaard Ribe (Ringnes AS)  ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Etter valget ser styret slik ut:

Styreleder: Adm. direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norge AS

Nestleder: Konsernsjef Anne Marit Panengstuen, Nortura SA

Styremedlemmer:

Adm. direktør Jens Gjedrem, Conaxess Trade Norway AS

Adm. direktør Anders Guttormsen, Orkla Foods Norge AS

Adm. direktør Bjørn Erik Hagen, Red Bull Norway AS

Konsernsjef Gunnar Hovland, TINE SA

Adm. direktør Karen Ann Huffman, Lantmännen Cerealia AS

Adm. direktør Rune Nordli, Barilla Norge AS

Adm. direktør Chris Samways, Mills AS

Adm. direktør Fredrik Strømmen, Den Stolte Hane AS

Adm. direktør Marianne Ødegaard Ribe, Ringnes AS

Adm. direktør Bjørn Øyrås, Essity Norway AS

DLF Valgkomité 

  • Jon Warset, Bonaventura Scandza AS, komitéleder
  • André Gobel, Fjordland SA
  • Jørgen Wiig, Grilstad AS
  • Henrik Sand, Essity Norway AS
  • Hege Holter Brekke, Orkla ASA

Oversikt over DLFs medlemsbedrifter

DLF organisasjon