DLF Generalforsamling 2020 – Øystein Bu gjenvalgt som styreleder i DLF

Torsdag 23. april 2020 gjennomførte DLF en digital generalforsamling med påfølgende faglig Forum. 130 representanter fra medlemsbedriftene deltok på det virtuelle arrangementet. Under generalforsamlingen ble nytt styre og valgkomité valgt.

DLF Forum:

Hvordan møter vi utfordringene midt i koronakrisen?

På DLF Forum fortalte Geir Inge Stokke om Coops erfaringer så langt og ga sine perspektiv på samarbeidet med leverandørene fremover. Hege Witsø-Bjølmer fra Nielsen så på hvordan dagligvaremarkedet har blitt påvirket så langt og hva vi kan forvente oss fremover. Nils Henrik Geitle fra De Historiske Hotel & Spisesteder fortalte oss hvordan han mente vi kunne minimere skadene og skape muligheter i et nedlukket serveringsmarked. Advokat Olav Kolstad ga oss en orientering om Lov om god handelsskikk som ble vedtatt i Stortinget 12. mars – samme dag som landet ble lukket ned på grunn av koronapandemien.

(Har du ikke tilgang til DLF Medlemssider registrer deg her)

DLF Generalforsamling:

Øystein Bu fortsetter som styreleder i DLF

Øystein Bu (Dr. Oetker) ble gjenvalgt som styreleder og Anders Røed (Ringnes) ble valgt som nestleder på DLFs generalforsamling 23. april. Camilla Mazzocchi, (Unilever), Kenneth Fredriksen (Findus) og Gro Krigsvold (Mondelez) ble valgt inn som nye styremedlemmer. Jon Warset (Bonaventura Scandza) ble valgt til ny leder av valgkomiteen. Etter valget ser sammensetningen av styre og valgkomité slik ut:

DLF Styre

Leder: Adm. direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norge AS (gjenvalgt)

Nestleder: Adm. direktør Anders Røed, Ringnes AS (gjenvalgt, ny som nestleder)

Styremedlemmer:

 • direktør Hege Holter Brekke, Orkla Health AS (gjenvalgt)
 • direktør Kenneth Fredriksen, Findus Norge AS (ny)
 • direktør Jens Gjedrem, Conaxess Trade Norway AS (gjenvalgt)
 • direktør Gro Krigsvold, Mondelez Norge AS (ny)
 • direktør Camilla Mazzocchi, Unilever Norge AS (ny)
 • direktør Rune Nordli, Barilla Norge AS (gjenvalgt)
 • direktør Bjørn Øyrås, Essity Norway AS (gjenvalgt)
 • direktør Kristin Bendixvold, Rørosmat SA (ikke på valg)
 • Styreleder Hanne Refsholt, Hoff SA (ikke på valg)
 • direktør Fredrik Strømmen, Den Stolte Hane AS (ikke på valg)
 DLF Valgkomité 2020
 • Jon Warset, Bonaventura Scandza AS, komitéleder (gjenvalg, ny som leder)
 • Anne Bøhle Gjerset, Tine SA (gjenvalg)
 • André Gobel, Fjordland SA (gjenvalg)
 • Jørgen Wiig, Grilstad AS (gjenvalg)
 • Karin Storvik, Orkla ASA (ny)

Les mer om hele DLF Organisasjonen.