DLF Forum: Ny lov om offentlige anskaffelser

23. september arrangerer vi et DLF Forum med hovedfokus på den nye loven om offentlige anskaffelser, som trer i kraft 01. januar 2017. Forumet er aktuelt for dem som jobber med storhusholdning. Meld deg på her.

Hvilken betydning har lovendringene for leverandørene i vår bransje? Det skal Ingrid Lund og Thea Susanne Skaug fra advokatbyrået Arntzen de Besche informere om.

Blant endringene i den nye loven er en ny paragraf om etikk i offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver Karoline Bakka Hjertø fra Initiativ for etisk handel (IEH), vil forklare hva dette betyr for leverandørene i praksis.

I tillegg blir det en kort gjennomgang av erfaringer etter at den nye matinformasjonsforordning trådte i kraft. Camilla Sanne Huseby, fagkonsulent mattrygghet i ISS, gir en vurdering på hvordan det har gått. I tillegg vil Skaug ta en kort gjennomgang av overordnede juridiske sider ved forordningen.

Program

08.30 Registrering og enkel servering

09.00  Velkommen v/ John Aas, DLF

09.05 Hovedpunkter i nytt anskaffelsesregelverk, betydning for leverandør v/ Ingrid Lund og Thea Susanne Skaug, Arntzen de Besche

09.50 Pause

10.00 Ny paragraf om etikk i offentlige anskaffelser – hva betyr dette for leverandørene i praksis? v/ Karoline Bakka Hjertø, IEH

10.45 Pause

10.55 Matinformasjonsforordningen – hvordan har det gått? v/ Camilla Sanne Huseby, ISS og
Thea Susanne Skaug, Arntzen de Besche

11.30 Avslutning

Vel møtt!