DLF Danmark øker innsatsen for god handelsskikk

Administrerende direktør Niels Jensen i DLF Danmark (t.h.) på Norgesbesøk. Her med administrende direktør Helge Hasselgård i DLF Norge (t.v.).

Administrerende direktør Niels Jensen i DLF Danmark (t.h.) på Norgesbesøk. Her med administrende direktør Helge Hasselgård i DLF Norge (t.v.).

I slutten av august møttes lederne i de nordiske DLF-organisasjonene for å dele erfaringer og diskutere felles utfordringer og muligheter. Vi har snakket med administrerende direktør Niels Jensen i DLF Danmark om arbeidet for god handelsskikk og erfaringene med den nyoppstartede e-portalen Shobr.

«Det trenger vi jo ikke, det går jo så bra. Vi har ingen utfordringer». Det var tilbakemeldingen DLF Danmark fikk fra flere av kjedene da de oppfordret dem til å slutte seg til det europeiske initiativet til god handelsskikk, The Supply Chain Initiative (SCI).

– Det er ikke gitt at DLFs holdning til problemet er nyansert. Derfor har vi nylig bestilt en rapport fra HORTEN, som vurderer de danske forholdene sammenlignet med andre land. Vi ville vise at dette ikke bare var noe DLF påstod, sier Jensen.

Rapporten viser flere eksempler på «unfair trading practice» i Danmark. Av de store kjedene i Danmark, er det bare Coop som har sluttet seg til SCI.

– Til tross for det, har vi klart å løfte debatten politisk og signalisert at dette er et reelt problem i bransjen. Da vi la fram rapporten, uttrykte myndighetene at dette er noe bransjen bør løse på egenhånd. Det er et tydelig politisk signal, sier Jensen.

Han tror kjedene er lei av at temaet fremdeles er på DLFs agenda, men vil fortsette å jobbe for å få på plass en løsning.

– Når enkelte av kjedene ikke ønsker å slutte seg til prinsippene, ser jeg ikke at det kan være noen annen grunn enn at de er redd for at makten deres skal begrenses. Hvis de bare er likegyldige, burde det ikke være noe problem å slutte seg til prinsippene, sier han.

Alternative markeder

Jensen tror det er viktig at leverandørene blir kjent med alternativer markeder også. I august gikk e-handelsportalen Shobr, som DLF Danmark har eierandeler i, live. Portalen tilbyr et bredt sortiment av dagligvarer.

– Det er viktig at leverandørene forstår morgendagens handel. Leverandørene får en større innsikt i nettbasert dagligvarehandel, ved å være en del av Shobr-portalen. Dessuten går 55 prosent av alle innkjøp i Danmark til en butikk med et begrenset varesortiment, der kjedenes egne merkevarer får mer hylleplass. Som en konsekvens får forbrukeren en begrenset tilgang på varer. Derfor er det viktig å ha en plattform som gir både informasjon og inspirasjon og direkte adgang til å kjøpe produkter. Leverandørene får tilgang til forbrukerinnsikt som de ellers ikke har tilgang på.

– E-portalen byr selvfølgelig også på noen utfordringer, blant annet når det kommer til varedata. Dessuten har ikke alle leverandørene hatt en digital strategi, og da blir det vanskelig å plassere ansvaret i organisasjonen, sier Jensen.