Digital DLF Generalforsamling torsdag 15. april

Bli med på digital DLF DLS Generalforsamling torsdag 15. april kl. 14:00 – 15:30.

  • Møt direktøren for det nye Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen
  • Stortinget har sagt sitt – hva nå?

Stortingsrepresentant Kårstein E. Løvaas (H) orienterer om stortingets vedtak for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, og adv. Olav Kolstad forklarer hva som skjer videre og hvilke konsekvenser det får.

Saksdokumenter og fullmakt

Den formelle generalforsamlingen gjennomføres i starten av møtet. Innkalling er sendt alle hovedkontakter via Outlook. Saksdokumenter vil bli tilgjengelig på medlemssidene (krever innlogging) senest 14 dager før møtet. Har du ikke tilgang her må du registrer deg.  Det er kun hovedkontakt eller ansatt med fullmakt som kan stemme under generalforsamlingen. Fullmakter må sendes til firmapost@dlf.no i god tid før møtet.

Generalforsamlingen er kun åpen for ansatte i DLFs medlemsbedrifter. Påmelding i skjema under.


Påmelding til DLF DLS Generalforsamling 15. april 2021

Generalforsamling er kun åpent for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.