Dagligvarebedriftene utfører en samfunnskritisk oppgave

Produksjon og tilførsel av mat og andre dagligvarer er en samfunnskritisk oppgave. Bedriftene innenfor matvareproduksjonen, handel og transport har et viktig samfunnsoppdrag for å sikre at matvareproduksjonen opprettholdes og at varene kommer frem til innbyggerne.

DLF deltar i daglige samordningsmøter med Virke Dagligvare, NHO Service og Handel, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge mens koronatiltakene pågår.

– For å sikre tilførsel av mat og andre dagligvarer er det to helt avgjørende forhold som må sikre: Bedriftene trenger personell slik at produksjonen kan videreføres, og transporten mellom de ulike leddene i verdikjeden må gå som normalt, slår de fem organisasjonene fast i en felles melding. Se hele meldingen her.