Bedret kvalitet på EPD grunndata

Bedret kvalitet på EPD grunndata
Det er veldig gledelig at EPD-kvaliteten er i sterk forbedring melder logistikksjef i DLF, Thomas Weihe. EPD er bransjens egen produktdatabase for utveksling og kvalitetssikring av grunndata. 

Datakvaliteten på produktene som er registrert i Tradesolutions EPD-base har historisk sett vært lave. 40% av nye produkter har hatt en eller flere feil. I den senere tid har det blitt iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen. – Vi opplever stadig større forståelse og forankring av problemstillingen hos ledelsen i bedrifter som deltar, sier Weihe. Weihe forteller videre at flere enten på egenhånd eller i samarbeid med Tradesolution har løst problemene som har oppstått. – Vi registrerer nå en betydelig resultatforbedring. Ved lanseringsvinduet i september var feilandelen redusert til 26,7%. Vi håper trenden fortsetter og oppfordrer alle til å fortsette det gode arbeidet, avslutter WeiheLær mer om grunndata og EPD basen her.