Å begeistre forbrukeren – i fellesskap

Å begeistre forbrukeren – i fellesskap
DLFs styreleder Atle Vidar Nagel-Johansen la i sin tale til DLF Høstmøte, vekt på at handelen og leverandørene kan bli flinkere til å spille hverandre gode, og inviterte til felles omdømmearbeid.

Medias dekning av dagligvarebransjen preges stadig av at det utelukkende er makt- og interessemotsetninger mellom aktørene i bransjen. Fellesprosjekter skaper ikke de samme overskriftene. Nagel-Johansen pekte på at DLFs og handelens hverdag også dreier seg om felles prosjekter av stor betydning: – Vi jobber målrettet sammen i materialhåndteringsselskapene, STAND og ikke minst arbeidet med å forbedre servicegraden. Tidligere på dagen hadde bransjeaktører stått på Høstmøtets scene og fortalt om arbeidet for å redusere matsvinn. Nå skal det inngås en bransjeavtale om reduksjon i matsvinn mellom næringslivet, representert ved Matvett, Klima- og miljødepartementet, samt en rekke andre departement.

DLFs leverandørfellesskap ønsker å holde på sin egenart, verne om sine merkevarer og utvikle dem videre. DLFs medlemmer har alltid holdt merkevarefanen høyt: – Samtidig må vi som leverandører ha forståelse for at også kjedene på sin konkurransearena har behov for å differensiere seg fra sine konkurrenter, understreket Nagel-Johansen. Lykkes vi med innovasjonssamarbeid skapes det kategorivekst, gir økt kategorilønnsomhet til glede for både leverandører og kjedene.

Men, understreket styrelederen: – Selv om det i dagligvarebutikkene landet rundt vises at hvert enkelt DLF-medlem samarbeider med sine kunder – har vi et felles potensial når gjelder å vise omverden hva vi får til som bransjefellesskap.

Styret i DLF inviterte derfor til et felles bransjeinitiativ med mål om å bedre forvalte bransjens felles omdømme: – Kjedene og leverandører jobber godt sammen. Men enda viktigere er omverdenens syn på oss. La dette være et «felles nullpunkt» vi jobber ut fra, sa Nagel-Johansen og ønsket også andre felles prosjekter velkommen.
Han avsluttet med å beskrive situasjonen i dagligvarebransjen: – Vi vet alle at den ultimate makthaver er forbrukeren. La oss begeistre forbrukere – i fellesskap, og jobbe for videre vekst i bransjen. Det er vår desidert viktigste oppgave som vi aldri må miste av syne.