DLF om regulering av innkjøpsbetingelser

Mandag 12. september la Reitan/Oda frem et forslag til forskriften som skal forhindre «usaklig prisdiskriminering» fra leverandørene.  Forslaget begrunnes med påstander om at leverandørene gir usaklige prisforskjeller til kjedene og gir lojalitetsrabatter til NorgesGruppen. DLF tilbakeviste påstandene i en sak i Nettavisen:

Les hele saken her

Avviser kritikken
– Dette er en sterk anklage. Lojalitetsrabatter som kan skade konkurransen er forbudt etter etter dagens konkurranselovgivning. Konkurransetilsynet har full innsikt i avtalene som inngås mellom leverandørene og kjedene. De kan gjøre relevante undersøkelser i markedet dersom det skulle være mistanke om lovbrudd, sier kommunikasjonsdirektør i DLF Mette Hanekamhaug.

Problemet i dagligvaremarkedet er jo kjøpermakten de tre kjedene har. Den gjør det utfordrende for små- og mellomstore leverandører å få tilgang til markedet.
– Med det tette søkelyset Konkurransetilsynet har hatt på bransjen de siste årene, har de ikke funnet at det eksisterer slike avtaler, sier hun.

ULOVLIG: Mette Hanekamhaug, kommunikasjonsdirektør i DLF, understreker at påstandene fra Oda og Rema ville ha brutt med norsk lov. Foto: Lena-Christin Kalle, Nettavisen

DLF har ikke innsyn i forhandlingene, men Hanekamhaug sier at de forholder seg til lovverket.
– Vi forventer at alle aktørene i bransjen, både kjeder og leverandører forholder seg til loven, sier hun og påpeker:
– Det viktigste for våre medlemmer er konkurranse, vi skulle veldig gjerne hatt flere dagligvarekjeder å selge til.

Hanekamhaug understreker at det er butikkene som bestemmer sortiment og pris. Derfor kommer hun med en oppfordring til dagligvarekjedene:
– Dersom de ønsker mer konkurranse så må kjedene slippe inn flere små- og mellomstore leverandører. De er avhengig av tilgang til markedet, og det er det kun de tre dagligvarekjedene i Norge som kan gi dem.