Viktige DLF datoer i 2020

Sett av i kalenderen allerede nå!


Torsdag 6. februar kl. 8:30- 12:00 hos Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Bygdøy allé 2

DLF Forum – seminar i konkurranserett for ansatte i salgs- og markedsavdelinger i regi av DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Program og lenke til påmelding finner du her. Informasjon vil også bli sendt ut via vårt nyhetsbrev.

Seminaret er gratis, men krever påmelding.


Torsdag 23. april kl. 16:00, Hotel Continental

Generalforsamling i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvareleverandørenes servicekontor (DLS)  2019 Hotel Continental.

Mer informasjon om program og påmelding kommer senere.

Det er av stor betydning at alle medlemsbedriftene er representert på generalforsamlingen, enten ved hovedkontakt eller annen som får fullmakt av hovedkontakten til å representere bedriften. Det er ingen begrensning på antall deltakere fra hver bedrift. Dette er en fin mulighet for å møte nye og tidligere bransjekolleger.


Torsdag 15. oktober kl. 10:00, Tønsberg

DLF Høstmøte 2020

Årets viktigste møteplassen for lederne i dagligvarebransjen, leverandører og handel.


DLF Forum

Så snart dato og tema er klart legges informasjon om DLF Forum ut på våre nettsider. Invitasjon sendes også ut i nyhetsbrev.


DLF Nyhetsbrev

Nyhetssaker, faglige artikler og invitasjoner til DLFs ulike møteplasser blir formidlet via vårt nyhetsbrev. Meld deg på her.