Serveringsmarkedet blir stadig viktigere

Komitelederen for Markedskomite Servering sier hovedfokuset fremover er å forbedre tilgangen på gode markedsdata, der samarbeidet med Tradesolution blir helt sentralt

DLF har en egen Markedskomite Servering, med en rekke erfarne og kompetente medlemmer fra servering- og storhusholdningsfokuserte medlemsbedrifter. Komiteens arbeidsoppgaver er å øke fokus på saker innenfor markedsområdet og bringe dem inn for DLFs styret, å styrke tilbudet til medlemmene – samt å samordne DLFs arbeid innenfor storhusholdning og KBS.

Komiteens leder er Frank Hauge, Salgsdirektør Foodservices i Findus Norge.

Vi har spurt ham hva som er komiteens hovedfokus akkurat nå.

– Svaret er enkelt sagt data. Behovet for å forbedre markedsdataene innenfor hele segmentet er helt avgjørende fremover. Vi har her viktige diskusjoner om oppgavene for både leverandørene – og vår hovedpartner Tradesolution – i tiden fremover. Vi ser at noen selskaper har kommet lenger enn andre, for å sikre innsamling og deling av relevante data – mens vi på andre områder fremdeles har en jobb å gjøre. Vår oppgave er å sørge for at alle drar i samme retning.

Frank Hauge, Salgsdirektør Foodservices i Findus Norge og Komiteleder i DLF Markedskomite Servering. Foto: Findus Norge.

Frank understreker at han er glad for at Tradesolution har satt in ekstra innsatts for å forbedre data basen og tall grunnlaget for Serverings markedet.

Hvilke trender ser du selv som de viktigste i dette markedet fremover?

– Først og fremst har vi sett store endringer de siste 2-3 årene, endringer som selvsagt kommer som reaksjoner etter pandemien. Aktører som DLVRY, og andre, har lagt mange av kortene på nytt, for deler av markedet, mener Frank. – Som leverandører må vi alltid kunne forholde oss til aktører som tenker nytt og annerledes. Det nye bildet skaper både muligheter og ressursmessige utfordringer. Jobben nå er derfor å bygge ny innsikt og legge inn nødvendige ressurser for å kunne håndtere situasjonen.

– Ellers legger jeg merke til en mindre, men tydelig, justering i markedet, når varegruppen vegetar faktisk har en reell volumtilbakegang på 7-8 % det siste året. Samtidig ser vi også at færre aktører opererer dette markedet. Årsakene til dette bildet kan selvsagt være prissensitivitet, men det kan også være at tiden er inne for nye runder med produktutvikling – slik at forbrukernes mer reelt får valget mellom ulike proteintyper, der alle er av høy kvalitet.

Dersom du skulle gi noen føringer for strategiske vurderinger, generelt?

– Alle må forholde seg til realiteten med høye renter, og markeder som bremser veksttakten. Elles ser vi noen positive bevegelser der flere vender tilbake til jobb – fra hjemmekontor – med påfølgende ny vekst i kantinemarkedet. Vi ser også at det har blitt færre kunder innenfor restaurant segmentet.  I noen av de større byene er det også flere som booker seg inn på hotellene, som igjen skaper ringvirkninger i markedet

Frank opplever også at bærekraftarbeidet blir stadig bedre, det har nesten blitt en hygienefaktor i vår del av markedet. – Flere store aktører bidrar innenfor karbonfangst, men her snakker vi om lange linjer. Det gjøres stadige forbedringer innenfor området Matavfall, som også har direkte og positiv innvirkning på hele verdi kjeden som sådan. Til slutt vil jeg minne om en klar tendens, der stadig nye krav til transparens må hensyntas i strategitenkningen. Det skal vi se på som positivt, og finne gode løsninger på.

Frank Hauge understreker det han innledet med, nemlig behovet for bedre markedsdata. Vi vet at gode data vil gi mer kraft i bærekraftarbeidet, mer effektivitet og færre tomme biler på veiene. Her har vi alle mye å hente, og den jobben må nå intensiveres, avslutter han.

Markedskomité Servering består av følgende medlemmer:
 • Frank Hauge, Salgsdirektør Foodservices, Findus Norge AS (komitéleder)
 • Elisabeth Morthen, Adm.direktør, Gartnerhallen SA
 • Frode Granaas, Salgsdirektør FC, Coca-Cola European Partners Norge AS
 • Hogne Gulla, Kommersiell direktør, Haugen-Gruppen AS
 • Jonna Bohden Ragnhildstveit, County Manager, Unilever Food Solutions AS
 • Marius Johannesen, Markedsdirektør, Baxt AS
 • Morten Remberg, Salgsdirektør, Lantmännen Unibake Norge AS
 • Petter Brinchmann, Konserndirektør, Nortura SA
 • Ulf Stensland, Adm.direktør Löfbergs Lila AS
 • Christine Sund, Direktør, Den Stolte Hane AS
 • Marit Wanvik Halvorsen, Kommersiell sjef, Tine SA
 • Eivind Sundt, Salgsdirektør Servering, Ringnes AS

Kontaktperson for komiteen er John Ole Skeide, Markedsdirektør i DLF | [email protected]

Oversikt over DLF organisasjon og komiteer