Resultater fra årets DLF lønnsundersøkelse

Opp mot 60 medlemsbedrifter benyttet seg av tilbudet om å delta på årets DLF lønnsundersøkelse. Nå er resultatene klare.

Som tidligere år har KAM-undersøkelsen vært den mest populære. – Det er et klart signal på at konkurransen om gode KAMer er stor i vår bransje. Våre medlemsbedrifter finner det er nyttig å følge med på hvilket lønnsnivå samt andre ytelser KAMene ligger på, sier DLFs organisasjonssjef John Aas. – Det er gledelig å se at tjenesten også har økende deltakelse fra storhusholdningskanalen.

Rapportene sendes ut til DLFs hovedkontakter, men kun til de av våre medlemsbedrifter som spilte inn informasjon til undersøkelsen. For dere som ikke rakk å delta denne gangen: – Det kommer ny mulighet til neste år, avslutter Aas.