NOK – optimeringsrapport

Bransjen reduserer emballasjeforbruket
NOK- rapporten 2014 er her. Bransjens emballasjeoptimeringsarbeid går i riktig retning, men det er fortsatt store potensialer.
Næringslivet er forpliktet til å kartlegge, og årlig rapportere utviklingen i brukt emballasje til Miljødirektoratet. Næringslivets emballasjeoptimeringskomité (NOK) utfører dette på vegne av bransjen. Årets NOK-rapport ble presentert den 27.august i Oslo, på Innovasjon- og optimeringsseminar i regi av Den norske Emballasjeforening og Grønt Punkt Norge.  

 

Gledelige resultater fra årets rapport:

Gjennom prosjektet «Handlekurv» har emballasjemengdene for utvalgte dagligvarer blitt kartlagt og dokumentert fra 2011 til 2014, samt fra 2001 til 2014 for enkelte varer. Resultatene fra årets analyse viser at emballasjemengden for markedsledende produkter er redusert med 5 % fra 2011 til 2014.

Indikatorprosjektet viser emballasjeutviklingen for bedrifter ved å dokumentere bedriftenes emballasjebruk relatert til deres omsetning. Det høyeste emballasjeforbruket pr millioner kroner omsatt var i 2005, og er siden redusert med 12 %. – Samlet sett tyder prosjektene på at emballasjemengdene beveger seg i riktig retning. Utviklingen er også god sett fra et klimaperspektiv, ettersom reduksjonen er størst for de mest klimaintensive emballasjematerialene, sier Yngve Krokann fra Den Norske Emballasjeforening.

Rapporten kan lastes ned på NOKs egen nettside: www.emballasjeoptimering.no