AVLYST! Frokostmøte om merking av matvarer 25. mars


Oppdatert 16. mars 2020:

Frokostmøte 25.3 kl. 08.30-10.00 blir utsatt inntil videre etter anbefalinger fra helsemyndighetene. Interessen for arrangementet har vært stor, og vi vil invitere til nytt treff når forholdene i både matbransje og samfunnet for øvrig har normalisert seg igjen.

Formålet med frokostmøtet var å gi en oppdatering på muligheter og utfordringer ved nye måter å merke matvarer på med GS1 Databar, GS1 QR-kode og GS1 Datamatrix samt erfaringer og beste praksis fra inn- og utland.

For å sikre kunnskapsdeling om dette spennende temaet, vil vi sende ut deler av informasjonen som skulle legges frem på møtet til dere som er påmeldt ila en ukes tid.

Ta kontakt om dere har spørsmål til mulighetene som ligger i strekkoder med mer informasjon og hvilken effekt dette har  på reduksjon av matsvinn.

Hilsen Matvett og GS1 Norway


(12.02.2020)

Matvett og GS1 Norway inviterer til frokostmøte for å gi en oppdatering på merking av matvarer på med GS1 Databar, GS1 QR-kode og GS1 Datamatrix.

Onsdag 25.mars kl. 08:30-10:00, Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo

Målgruppen for møtet er aktører fra matindustri og dagligvarehandel samt kiosk/bensin og servicehandel.

Mye mat kastes pga. utgått holdbarhetsdato i hele verdikjeden. Nedprising av varer med kort holdbarhet er et av de viktigste tiltakene til at dagligvarehandelen har redusert matsvinnet med 16 prosent siden 2015. Dagens system for nedprising er ressurskrevende, fordi dette må gjøres manuelt. Med en digital løsning som inneholder holdbarhetsdato kan dette gjøres automatisk!

Ved å ta i bruk ny teknologi med mer informasjon i strekkoden får du:

· Bedre sporbarhet på produktene
· Bedre rullering av varer i butikk og derved mindre matsvinn
· Tid spart i butikk til håndtering av datovarer
· Muligheter for direkte kommunikasjon med forbruker

Møtet vil gi deg innsikt i:

· Muligheter og utfordringer ved å innføre strekkoder med dynamisk innhold
· Erfaringer og beste praksis fra inn- og utland

I tillegg vil vi invitere matbransjen til deltagelse i en arbeidsgruppe for harmonisering av strekkoder med dynamisk innhold.

Program

  • Innledning/velkommen til frokostmøte (Matvett)
  • Muligheter og utfordringer med ny merking og  internasjonale erfaringer (GS1 Norway)
  • Erfaringer fra et pilotprosjekt i dagligvarebransjen (NorgesGruppen)
  • Muligheter og utfordringer med ny merking (Kavli / Q- Meieriene)
  • Hva kreves av merkeutstyr? (ACT Logistikk)
  • Samtale om veien videre og spørsmål fra salen (Matvett)

Klikk her for mer informasjon om Matvett

Klikk her for mer informasjon om GS1 Norway