DLF eForum: Verdikjede 4.0 – hvordan oppnå en smartere og bærekraftig verdikjede for norske dagligvarer?

DLF arrangerer i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet – NTNU fagseminar om:

Verdikjede 4.0 – hvordan oppnå en smartere og bærekraftig verdikjede for norske dagligvarer?

Dato:             11.november 2020
Tid:                 Kl. 8:30 – 11:00
Sted:               Streaming / Nettmøte

Språk:            Norsk og engelsk


Hovedtema:

Verdikjede; planlegging, samarbeid, informasjonsdeling, bærekraft

Hensikt:

  • Inspirasjon og kompetansespredning omkring planlegging og styring av produksjon, logistikk og verdikjede
  • Demonstrere teknologier og verktøy fra NTNUs Logistikk 4.0-laboratorium

Sett av tiden i kalenderen allerede nå og meld deg på!

DLF eForum er kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter og inviterte gjester.


Forbehold om endring i rekkefølge av foredragsholdere. Foredragene går fortløpende fra vi begynner. Informasjon om pause vil bli gitt når forumet starter.

Program

8:30 – 8:40 Velkommen

·        Verdikjededirektør Thomas Weihe, DLF og Prof. Ola Strandhagen, NTNU

Bransjesamarbeid som katalysator for anvendelse av informasjon og data

·       Adm. dir. Sigmund Berle Jensen, Tradesolution

Verdikjedeplanlegging og informasjonsdeling i verdikjeden

·       Erfaringer fra verdikjeden til Coop Danmark. Kasper Kiil (PhD), prosjektleder Relex Danmark

Bedre prognoser gjennom Big Data og maskinlæring?

·       Mathias Holm, verdikjededirektør Brynild Gruppen

Pause
Økt bærekraft gjennom smart planlegging og styring

Gode prognoser – so what? Hvordan skal vi bruke ny innsikt til å planlegge og styre smartere?

·       Prof. Ola Strandhagen, NTNU

·       Anita Romsdal (PhD), førsteamanuensis, NTNU

Merking av matvarer med strekkoder med dynamisk innhold

Muligheter, utfordringer, erfaringer og beste praksis fra inn- og utland

·       Industry Development Manager Dagligvare Renate Arntsen, GS1 Norway

Technologies and tools for next generation production and logistics

Examples from NTNU’s Logistics 4.0 laboratory – Norway’s first Industry 4.0 lab with focus on logistics

·       Prof. Fabio Sgarbossa, NTNU

10:55 – 11:00 Avslutning

 Se oversikt over høstens DLF arrangement her